Llama Plushie
Llama Plushie Medium
С-3PO Droid Plush Figure
С-3PO Droid Plush Figure Medium